השבחת ההשקעה

השבחת ההשקעה של נדל"ן בברלין ניהול הבניין המשותף בניין מגורים בגרמניה המורכב מבעלי דירות שונים, מאוגד תחת מבנה משפטי של "בניין משותף" וחלה עליו מערכת חוקים ייעודית שתפקידה לעגן מדיניות תחזוקה, סדר ושימור המבנה לאורך זמן. נדבך מרכזי בניהול בניין משותף הוא קיומה של חברת ניהול, האמונה על תחזוקת הבניין, השטחים המשותפים, מערכות הבניין וניהול התקציב … המשך לקרוא השבחת ההשקעה