MOMENT

ריימונד בינדר , אדריכל מנוסה .התמחות בביצוע פרצלציות לבניינים , תכנון וקבלת היתרים לבנייה על גגות. דובר אנגלית.

Comments are closed.