FPS

משרד עורכי דין ונוטריונים מהגדולים בגרמניה. המשרד היחידי שיש לו גם שלוחה פורמלית בישראל. אחד השותפים במשרד נתן גלברט מתקשר גם בעברית.

Comments are closed.