DIMONA HARNISH

חברת יזמות מהוותיקות והמבוססות בברלין. השלימה עד היום פרוייקטים יוקרתיים בכל רחבי העיר ברלין. אנו משווקים עבורה פרוייקטים לבנייה חדשה בשכונות שטיגליץ ושונברג.

Comments are closed.