DIMONA HARNISH

חברת יזמות מהוותיקות והמבוססות בברלין. השלימה עד היום פרוייקטים יוקרתיים בכל רחבי העיר ברלין. אנו משווקים עבורה פרוייקטים לבנייה חדשה בשכונות שטיגליץ ושונברג.

Comments are closed.

חינם,
המדריך של ישראל זאבי
למשקיע בברלין. מלאו את הפרטים
וקבלו חינם את המדריך


* חובה