Your search results

תמונת מצב של הנדל"ן בעיר ברלין

נכון להיום, בזכות הרפורמה בענף הנדל"ן, ישנן בברלין 1.8 מיליון דירותתמונת מצב של הנדלן בעיר ברלין מגורים, כאשר 340,000 מתוכן הן בבעלותה של המדינה המפקחת על שכר הדירה של הדיירים, או לחלופין משלמת את שכר הדירה של הדיירים החלשים.

כתוצאה מכך, נוצרה מציאות בה רק 13% מתושבי העיר הם בעלי דירות והשאר מתגוררים בדירות שכורות, זאת לעומת 30% מתושבי גרמניה שהם בעלי דירות.

מספר כה גבוה של דירות בבעלות המדינה (דירות המוצעות להשכרה) בא לידי ביטוי במספרים גדולים של דיירים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך התופסים אזורים נכבדים בברלין.

בברלין מתגוררים כיום כ-3.5 מיליון בני אדם, כאשר 13% מהם הנם תושבים זרים מ-185 מדינות בעולם. אך לא מדובר בעיר צפופה –4,000 תושבים לקמ"ר, בתל אביב לעומת זאת מדובר במספר כפול של 8,000 תושבים לקמ"ר.

מספר התיירים הישראלים בעיר עלה מ-12,000 בשנת 2002 לכ-50,000 בשנת 2010. מספר הישראלים שמתגוררים דרך קבע בברלין נאמד בכ-15,000 תושבים .

 

Compare Listings