Your search results

השכרות לתקופות קצובות בברלין

1

בשנים האחרונות הפכה ברלין להיות עיר אוניברסיטאית המושכת אליה סטודנטים מכל רחבי העולם. בנוסף העתיקו חברות בינלאומיות רבות את מרכזי הפיתוח והעסקים שלהם לעיר ברלין.

שתי התופעות יחד יצרו ביקושים לדירות מרוהטות בכל רחבי העיר ובעיקר בשכונות המרכזיות. דירות אלו מושכרות לתקופות קצובות של 3-12 חודשים ומעניקות לבעליהם בדרך כלל תשואה גבוהה משמעותית מהשכרה רגילה, ובנוסף מאפשרת להם לקבל חזקה על הדירה בתום השכירות הקצובה.

דירות אלו, המניבות שכ"ד גבוה מהרגיל,

בעלות ערך שוק גבוה יותר גם בעת המימוש.2

עקב החלפת הדיירים אחת לשנה, ניתן לשמר את שכר הדירה הראוי מבלי להיות כפוף לרגולציה כלשהי.

השכרות יומיות/שבועיות נאסרו על פי החוק החדש בברלין והאלטרנטיבה הראויה היא השכרה לתקופות קצובות. תפעול הדירות לתקופות אלו עלול להוות טרחה רבה כאשר מבוצע באופן עצמאי ולשם כך אנו מספקים שירות מקיף הכולל את הכנת הדירה ואבזורה, תחזוקה, גבייה והחלפת דיירים באמצעות משרדנו בברלין.

דוגמה להשבחת נכס במסלול זה:

בהשכרה רגילה3

מחיר דירת 33 מטר משופצת וריקה בקרויצברג 100,000 אירו

שכר דירה בהשכרה רגילה כ-10 אירו למטר = 3,960 אירו לשנה

משקף תשואה שנתית של 3.96% על ההשקעה

בהשכרה מרוהטת בחוזה קצוב

מחיר דירת 33 מטר משופצת וריקה בקרויצברג 100,000 אירו4

תוספת רהוט, איבזור והתאמה לשכירות קצובה כ-6,000 אירו

סה"כ העלות = 106,000 אירו

שכר דירה בהשכרה קצובה כ-14 אירו למטר = 5,540 אירו לשנה

משקף תשואה שנתית של 5.23% על ההשקעה

 

 

Compare Listings