אמנת כפל מס

האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין גרמניה בנושא נדל"ן מעניקה לאזרחי ישראל זכות מיסוי ראשונית למדינה (מדינת המקור), שבה נמצאים המקרקעין, כאשר למדינת התושבות ניתנת זכות מיסוי שיורית, זאת כנגד מתן זיכוי בגין מיסויה של מדינת המקור. לרוב מדובר על הכנסות ממקרקעין: שכירות, מכירת נדל"ן וכן מכירת מניות של חברה המחזיקה במקרקעין (חברת מקרקעין … המשך לקרוא אמנת כפל מס